Loader

Gelişimsel Geriliği Bulunan Çocuklarda Erken Müdahale

 • Erken özel eğitim; sıfır –altı yaş arasındaki gelişim geriliği olan veya risk altında bulunan çocuklar ve ailelerine sağlanan eğitim hizmetleridir.
 • Erken özel eğitim hizmetlerinde aile katılımı esastır.
 • Erken çocukluk dönemi çocuklarda öğrenmenin en hızlı olduğu dönemdir.
 • Erken çocukluk dönemlerindeki tüm özel gereksinimli çocuklarda , bilişsel gelişim , devinsel gelişim, kişisel-toplumsal gelişim ve dil gelişimi alanlarının tümünü destekleyici etkinliklere yer verilmelidir.
 • Erken Özel Eğitim Programları, erken çocukluk döneminde bulunan çocuklar ve aileleri için hazırlanmış, temel gelişim basamakları esas alarak geliştirilmiş sistematik eğitim programlarıdır.
 • Erken gelişimde ilk temel alışkanlıklar;
 • Sosyal-Duygusal Dengenin Gözetlenmesi
 • Uyku düzeninin oluşturulması
 • Yemek yeme alışkanlıklarının oluşturulması
 • Tuvalet alışkanlığıdır.
 • Uyku alışkanlıklarının oluşturulması için çocuklara uyku rutinlerinin öğretilmesi gerekmektedir.
Gelişimsel Geriliği Bulunan Çocuklarda Erken Müdahale

KURUMSAL EĞİTİMLER